In het themaboek wordt uitvoerig ingaan op de ontwikkeling van de landbouw in onze streken en Landgraaf in het bijzonder door de eeuwen heen. We gaan terug tot ver voor de Romeinse tijd. Het gaat daarbij niet alleen om de ontwikkeling van de boerderijen, maar ook over de ontwikkeling van handwerk naar mechanisatie bij een loonwerkersbedrijf. Uiteraard komen ook de landbouwproducten door de eeuwen heen aan bod. Hoe zagen boerderijen er uit, hoe werden ze gebruikt, hoe leefde men. Uit de voormalige gemeentes zullen grote verdwenen en nog bestaande boerderijen worden beschreven met hun bewoners. Hoe was het leven op de boerderij, gebruiken, rituelen, de jaarkalender etc.
Het boek is uiteraard weer voorzien van veel foto’s, tekeningen en andere illustraties.